Kam-an – Podkowa Leśna

W naszej analizie opieramy się na wynikach i parametrach statystycznych przedstawionych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Linki:

Zajmiemy się głównie wynikami z Matematyki

W roku 2022 średnia ilość punktów zdobyta na Teście Ósmoklasisty z Matematyki w skali kraju to 56%.

Mediana przypada na 60% co oznacza ,że połowa uczniów zdobyła mniej niż 60% z testu z Matematyki a druga połowa więcej niż 60%.

W roku ubiegłym (2021) mediana przypadła na grupę która osiągnęła 44%, a więc wyniki były dla większości populacji gorsze.

Dominują (dominanta) uczniowie którzy dobyli 96% ale jest ich nie całe 7% całej populacji . (zdawało 477 988 uczniów) ale mamy też 5% populacji uczniów, którzy zdobyli 100% .

W roku ubiegłym dominowali uczniowie którzy zdobyli 20% punktów i stanowili 7% populacji zdających (zdawało 342 702 uczniów).

W roku 2022 32% populacji uczniów zdobyło więcej niż 80%.

W roku ubiegłym ponad 80% punktów zdobyło 17% zdających.

W roku 2022 prawie 43% uczniów zdobyło mniej niż 50% z możliwych do zdobycia punktów.

W roku ubiegłym takich uczniów było 60%.

Egzamin ósmoklasisty – pozostałe przedmioty

We wszystkich, poza językiem polskim, przedmiotach (dominanta), czyli najliczniejsza grupa osób, która zdobyła liczbę punktów zaliczaną do tej samej grupy przypada na wyniki bliskie lub równe 100%.

Polski: dominanta 64% osiągnięta przez 5% populacji (zdawało 478 110 ). Mediana przypadła na grupę która osiągnęła 62% . Ponad 80% punktów osiągnęło 15% populacji uczniów zaś 50% i mniej punktów zdobyło prawie 30% uczniów

Angielski: dominanta 100% osiągnięta przez 10% populacji (zdawało 471 063, czyli prawie wszyscy, którzy przystąpili do obowiązkowego egzaminu z Matematyki)

Francuski: dominanta 100% osiągnięta przez 30% populacji (ale zdawało tylko 85 uczniów)

Hiszpański: dominanta 100% osiągnięta przez około 55% populacji (ale zdawały tylko 163 osoby)

Niemiecki: dominanta 100% osiągnięta przez około 4% populacji (zdawało 10 097 uczniów)

Rosyjski: dominanta 100% osiągnięta przez około 7% populacji (zdawało 1217 uczniów)

Włoski: dominanta 89% (zdawało tylko 8 uczniów).

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami i rysunkami.