SZKOŁA MATEMATYKI – NAUKA ALTERNATYWNA – KOREPETYCJE, TEST ÓSMOKLASISTY, MATURA – MATH with ENGLISH

Stworzyliśmy projekt alternatywnej nauki matematyki oraz matematyki z angielskim, aby pomóc zasypać wyrwę w edukacji, jaka powstała w wyniku ogłoszonego stanu pandemii oraz zapaści edukacyjnej w zakresie nauki matematyki w szkołach. Matematyka w KAMAN to połączenie obowiązującej podstawy programowej z mapą wiedzy Khan Academy.

Math with English to wyjaśnienie wybranych zagadnień matematyki z jednoczesną nauką słownictwa angielskiego, wyrażeń matematycznych, to nauka słuchania, czytania, pisania i poprawnego oraz precyzyjnego werbalizowania wypowiedzi matematycznych w języku angielskim.

Posługujemy się najnowocześniejszym sprzętem TIK stosowanym z powodzeniem w firmach globalnych, dysponujemy komfortowymi warunkami lokalowymi w centrum Podkowy Leśnej.

Możesz skorzystać, stacjonarnie lub online, z naszych całorocznych kursów albo modułów zawierających wybrane przez Ciebie zagadnienia. Każdy moduł liczy 10 godzin lekcyjnych, kurs roczny – 60 godzin lekcyjnych. Moduł MATURA liczy 20 godzin lekcyjnych.

W czym i jak możemy Ci pomóc?

 

NAUKA ALTERNATYWNA - STACJONARNIE I ONLINE

TEST ÓSMOKLASISTY

Moduł 1 – Liczby naturalne i całkowite
Moduł 2 – Liczby wymierne
Moduł 3 – Procenty
Moduł 4 – Wyrażenia algebraiczne
Moduł 5 – Równania
Moduł 6 – Układ współrzędnych i wykresy zależności
Moduł 7 – Statystyka opisowa i prawdopodobieństwo
Moduł 8 – Geometria na płaszczyźnie
Moduł 9 – Bryły
Moduł 10 – Arkusze egzaminacyjne

MATURA

Moduł I – Liczby rzeczywiste
Moduł II – Wyrażenia algebraiczne
Moduł III – Równania i nierówności
Moduł IV – Funkcje
Moduł V – Ciągi
Moduł VI – Trygonometria
Moduł VII – Planimetria
Moduł VIII – Geometria analityczna
Moduł IX – Stereometria
Moduł X – Elementy statystyki opisowej. Prawdopodobieństwo i kombinatoryka
Moduł XI – Rachunek różniczkowy
Moduł XII A – Arkusze egzaminacyjne matura poziom podstawowy
Moduł XII B – Arkusze egzaminacyjne matura poziom rozszerzony

 

MATH with ENGLISH 1

Moduł A1 – Intro to basic mathematical vocabulary
Moduł B1 – Intro to natural, integer and rational numbers
Moduł C1 – Intro to exponents, radicals and scietific notation
Moduł D1 – Intro to ratios, rates and percentages
Moduł E1 – Intro to variables and algebraic expresions
Moduł F1 – Intro to equations
Moduł G1 – Intro to coordinate plane
Moduł H1 – Intro to basic geometry
Moduł I1 – Intro to volume and surface area
Moduł J1 – Intro to statistics and probability

 
 
 
 
 

MATH with ENGLISH 2

Moduł A2 – Intro to basic mathematical vocabulary
Moduł B2 – Intro to real numbers
Moduł C2 – Intro to algebraic expressions
Moduł D2 – Intro to equations and inequalities

Moduł E2 – Intro to functions
Moduł F2 – Intro to sequences
Moduł G2 – Intro to plane trigonometry
Moduł H2 – Intro to spherical trigonometry
Moduł I2 – Intro to plane and solid geometry
Moduł J2 – Intro to analytic geometry
Moduł K2 – Intro to mathematical statistics
Moduł L2 – Intro to theory of probability
Moduł M2 – Intro to differential calculus