ANGIELSKI

Roczne 2 semestralne kursy angielskiego w 4-6 osobowych grupach płatność w miesięcznych ratach

NAZWA KURSU LICZBA GODZIN W TYGODNIU LICZBA OSÓB W GRUPIE LICZBA GODZIN W ROKU CENA za semestr w [zł] UWAGI
English by grade
DZIECI
I – III klasa
KURS BINGO
(AIMS-FLYERS, KET)
2 4-6 60 990 Roczny 30 tygodniowy kurs autorski. Płatność w 10 ratach (198 zł).
MŁODZIEŻ
(AIMS – PET, FCE, CAE)
2 4-6 60 990 Roczny 30 tygodniowy kurs. Płatność w 10 ratach
(198 zł).
Conwersation & advanced language correction
DOROŚLI
(KONWERSACJE i ZAAWANSOWANE KOREKTY JĘZYKOWE)
4 4-6 120 3300 Roczny 30 tygodniowy kurs. Płatność w 10 ratach
(330 zł).
ENGLISH EXAMS
ÓSMOKLASISTY 4 4-6 96 1680 Roczny 24 tygodniowy Płatność w 7 ratach (480 zł)
MATURALNY 4 4-6 112 2460 Roczny 28 tygodniowy Płatność w 8 ratach (615 zł)
SAT I 4 Ustalana indywidualnie Ustalana indywidualnie Testowane: Writing oraz Critical Reading
SAT II 4 j.w j.w Testowane : English Literature

ANGIELSKI K+

Roczne 2 semestralne kursy angielskiego w super małych ( 1-3 osobowych) grupach płatność w miesięcznych ratach

NAZWA KURSU LICZBA GODZIN W TYGODNIU LICZBA OSÓB W GRUPIE LICZBA GODZIN W ROKU CENA w zł za semestr  UWAGI
English K+ by grade
DZIECI
I – III klasa
KURS BINGO
(AIMS-FLYERS, KET)
2 1 60 2760 Roczny 30 tygodniowy kurs autorski.. Płatność w 10 ratach (552 zł)
DZIECI
I – III klasa
KURS BINGO
(AIMS-FLYERS, KET)
2 2-3 60 1650 Roczny 30 tygodniowy kurs autorski.. Płatność w 10 ratach (330 zł)
MŁODZIEŻ
(AIMS – PET, FCE, CAE)
2 1 60 2760 Roczny 30 tygodniowy kurs autorski.. Płatność w 10 ratach (552 zł)
MŁODZIEŻ
(AIMS – PET, FCE, CAE)
2 2-3 60 1650 Roczny 30 tygodniowy kurs. Płatność w 10 ratach ( 330 zł)
Conwersation & advanced language correction K+
DOROŚLI
(KONWERSACJE i ZAAWANSOWANE KOREKTY JĘZYKOWE)
2 1 60 2850 Roczny 30 tygodniowy kurs. Płatność w 10 ratach ( 570 zł ).
DOROŚLI
(KONWERSACJE i ZAAWANSOWANE KOREKTY JĘZYKOWE)
2 2-3 60 1650 Roczny 30 tygodniowy kurs. Płatność w 10 ratach (330 zł)
ENGLISH K+ EXAMS
ÓSMOKLASISTY 2 1 48 2280 Roczny 24 tygodniowy Płatność w 7 ratach (325 zł)
ÓSMOKLASISTY 2 2-3 48 1320 Roczny 24 tygodniowy Płatność w 7 ratach (264 zł)
MATURALNY 2 1 56 2780 Roczny 28 tygodniowy kurs Płatność w 8 miesięcznych ratach (695 zł).
MATURALNY 2 2-3 56 1820 Roczny 28 tygodniowy kurs. Płatność w 8 miesięcznych ratach (455 zł).

MATEMATYKA

Roczne 2 semestralne kursy matematyki w 4-6 osobowych grupach płatność w miesięcznych ratach

NAZWA KURSU LICZBA GODZIN W TYGODNIU LICZBA OSÓB W GRUPIE LICZBA GODZIN W ROKU CENA w zł za semestr  UWAGI
„Math by grade” basic
grade IV
(kl IV- szkoła podstawowa)
2 4-6 60 980 Roczny 30 tygodniowy kurs. Płatność w 10 ratach (196 zł).
grade V
(kl. V- szkoła podstawowa)
2 4-6 60 980 Roczny 30 tygodniowy kurs. Płatność w 10 ratach (196 zł).
grade VI
(klVI – szkoła podstawowa)
2 4-6 60 980 Roczny 30 tygodniowy kurs. Płatność w 10 ratach (196 zł).
grade VII
(klVII szkoła podstawowa)
2 4-6 60 980 Roczny 30 tygodniowy kurs. Płatność w 10 ratach (196 zł).
Math Exams
ÓSMOKLASISTY 4 4-6 96 1680 Roczny 24 tygodniowy kurs. Płatność w 7 ratach ( 480 zł).
MATURALNY 4 4-6 112 2350 Roczny 28 tygodniowy kurs. Płatność w 8 ratach ( 587 zł)
SAT I 4 Ustalana indywidualnie Ustalana indywidualnie Testowane –Math Basic
SAT II 4 Ustalana indywidualnie Ustalana indywidualnie Testowane –Math Advanced)

MATEMATYKA K+

Roczne 2 semestralne kursy matematyki w super małych ( 1-3 osobowych) grupach płatność w miesięcznych ratach 

NAZWA KURSU LICZBA GODZIN W TYGODNIU LICZBA OSÓB W GRUPIE LICZBA GODZIN W ROKU CENA w zł za semestr  UWAGI
„Math K+ by grade” basic
grade IV
(kl IV szkoła podstawowa)
2 1 60 2250 Roczny 30 tygodniowy kurs. Płatność w 10 ratach (450 zł).
grade IV
(kl IV szkoła podstawowa)
2 2-3 60 1350 Roczny 30 tygodniowy kurs. Płatność w 10 ratach (270 zł).
grade V
(kl. V szkoła podstawowa)
2 1 60 2250 Roczny 30 tygodniowy kurs. Płatność w 10 ratach (450 zł).
grade V
(kl. V szkoła podstawowa)
2 2-3 60 1350 Roczny 30 tygodniowy kurs. Płatność w 10 ratach (270 zł).
grade VI
(klVI szkoła podstawowa)
2 1 60 2250 Roczny 30 tygodniowy kurs. Płatność w 10 ratach (450 zł).
grade VI
(klVI szkoła podstawowa)
2 2-3 60 1350 Roczny 30 tygodniowy kurs. Płatność w 10 ratach (270 zł).
grade VII
(klVII szkoła podstawowa)
2 1 60 2250 Roczny 30 tygodniowy kurs. Płatność w 10 ratach (450 zł).
grade VII
(klVII szkoła podstawowa)
2 2-3 60 1350 Roczny 30 tygodniowy kurs. Płatność w 10 ratach (270 zł).
Math K+ Exams
ÓSMOKLASISTY 2 1 48 2280 Roczny 24 tygodniowy kurs. Płatność w 7 ratach ( 650 zł).
ÓSMOKLASISTY 2 2-3 48 1320 Roczny 24 tygodniowy kurs. Płatność w 7 ratach ( 375 zł).
MATURALNY 2 1 56 2800 Roczny 28 tygodniowy kurs. Płatność w 8 ratach ( 700 zł)
MATURALNY 2 2-3 56 1680 Roczny 28 tygodniowy kurs. Płatność w 8 ratach ( 420 zł)
Math K+ Advanced
grade IX
(kl I szkoła średnia)
2 1 60 2475 Roczny 30 tygodniowy kurs. Płatność w 10 ratach (495 zł).
grade IX
(kl I szkoła średnia)
2 2-3 60 2100 Roczny 30 tygodniowy kurs. Płatność w 10 ratach (420 zł).
grade X
(kl II szkoła średnia)
2 1 60 2475 Roczny 30 tygodniowy kurs. Płatność w 10 ratach (495 zł).
grade X
(kl II szkoła średnia)
2 2-3 60 2100 Roczny 30 tygodniowy kurs. Płatność w 10 ratach (420 zł).
grade XI
(kl III szkoła średnia)
2 1 60 2475 Roczny 30 tygodniowy kurs. Płatność w 10 ratach (495 zł).
grade XI
(kl III szkoła średnia)
2 2-3 60 2100 Roczny 30 tygodniowy kurs. Płatność w 10 ratach (420 zł).

PROGRAMOWANIE

Warsztaty trwają 1  lub 2 godziny zegarowe w bloku

RABAT: 5% – płatność z góry za semestr , 10% -płatność z góry za rok

Wiek uczestnika Liczba osób

w grupie

Liczba godzin w tyg. Liczba godzin

semestr / rok

Cena w zł. za

godz./semestr/rok

RATA (1/6) miesięczna w zł PL
klasy I-III

szkoła podstawowa

6 1 13/26 30 zł /390 /780 130  (1/6)
klasy III-V

szkoła podstawowa

6 1 13/26 32 zł / 416 /832 139   (1/6)
klasy V-VII

szkoła podstawowa

6 2 26/52 35 zł /910 /1820 303  (1/6)
młodzież

dorośli

6 2 26/52 37zł  /962/1924 320  (1/6 )