W roku szkolnym 2022/2023 zajęcia rozpoczynamy 17 września a kończymy w drugim tygodniu czerwca 2023. W tym okresie dysponujemy 35 tygodniami wykładowymi. Przerwy w zajęciach zgodnie z trybem pracy szkół publicznych.

korepetycje, kursy ósmoklasisty, kursy maturalne stacjonarne i online

Korepetycji udziela zespół doświadczonych nauczycieli wraz z grupą młodych korepetytorów, pasjonatów nauczania – rozumiejących potrzeby uczniów.