Bingo to autorska metoda nauczania dzieci języka angielskiego, opracowana przez Polkę z Podkowy Leśnej – Annę Wieczorek, metodyka o międzynarodowej renomie i autorkę podręczników wydawanych przez PWN i Cambridge University Press. Bingo polega na pracy z oryginalnymi materiałami dydaktycznymi, multimediami i maskotką – pieskiem Bingo Boy, który sprawia, że nauka staje się przyjemnością i zabawą. Lekcje metoda Bingo odbywają się w systemie, który nie powoduje uczucia strachu czy przymusu, i przez to gwarantuje dziecku poczucie odniesionego SUKCESU i własnej wartości. Uczeń ocenia się sam i dzięki temu ma możliwość refleksji nad samym sobą, co w konsekwencji bardzo pozytywnie wpływa na kreowanie nowych cech osobowości: otwartości, śmiałości i przedsiębiorczości, a także pewności siebie i systematycznej pracy. Lekcje powtórzeniowe w podręcznikach BINGO, których podstawą są auto sprawdziany „Już umiem!” przeprowadzane w klasie (przy dyskretnej asyście nauczyciela), są bardzo przydatnym narzędziem uświadamiającym dziecku oraz jego rodzicom ilość zdobytych umiejętności językowych.

20190616 132842 1 1024x703

Bardzo ważną rolę w realizacji zadań edukacyjnych metodą BINGO stanowią materiały dydaktyczne przeznaczone dla ucznia i dla nauczyciela. W dużej mierze odbiorcą tych materiałów jest też rodzic dziecka. Dzięki klarownemu i uporządkowanemu rozmieszczeniu materiału w książkach, każdy jest w stanie pomóc dziecku w nauce i w uzupełnieniu braków w przypadku np. nieobecności na lekcji. Ułatwiają to dwujęzyczne polecenia, czytelne rozmieszczenie każdej lekcji i bardzo dobre oznakowanie materiału audio, który stanowi wzorzec poprawnej wymowy. W skład zestawu dla każdego poziomu nauczania wchodzą: podręczniki dla ucznia wyposażone w bogaty materiał na płytach CD do odtwarzania na komputerze i tablicy multimedialnej, zeszyt ćwiczeń i maskotka. Dodatkowo serii towarzyszą książki pt. CZYTAM po angielsku, PISZĘ po angielsku, ŚPIEWAM po angielsku oraz bogaty pakiet multimedialny pt. HAPPY WORDS, który stanowi rozszerzenie podstawowego programu nauczania BINGO i jednocześnie przygotowuje dzieci do zdania międzynarodowych egzaminów językowych.

W nauce metodą BINGO ważną rolę spełnia również metoda STORY TELLING, która polega na przekazywaniu treści i umiejętności językowych za pomocą odpowiednio organizowanych sesji czytelniczych i sesji opowiadania historyjek i bajek po angielsku. Bohaterem ze świata fikcji, który prowadzi dzieci po ścieżce czytelniczej i słuchowiskowej jest wspomniany BINGO BOY. Na facebook`owej stronie pieska BINGO BOY zamieszczane są propozycje lektur anglojęzycznych, bajki multimedialne, reportaże zdjęciowe oraz konkursy językowe.

System nauki metodą BINGO jest skrupulatnie przemyślany i zaplanowany, a jego celem jest także doprowadzenie uczniów do osiągnięcia wysokich standardów językowych uwieńczonych sukcesem – zdobyciem międzynarodowego certyfikatu językowego Cambridge, na trzech poziomach: Starters (7-8 latki), Movers (9-10 latki) oraz Flyers (11-12 latki). Więcej o egzaminach: https://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-tests/young-learners/ . Na prośbę właścicieli Kam-an, Anna Wieczorek wyszkoliła grupę lektorów, która uczy dzieci metodą BINGO w Podkowie Leśnej i prowadzi tam stały, dydaktyczny nadzór.

20190616 135127 768x476